Ελληνοαμερικανικόν Βήμα [Εφημερίδα]

 1. Οργανισμός
 2. 1941
 3. 1953
 4. New York, N.Y.
 5. Ελληνικές εφημερίδες - Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
 6. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
  1. Greek-American Tribune [Αγγλική]
  1. Εφημερίδα "Ελληνο-Αμερικανικό Βήμα" ήταν έκδοση αριστερών Ελληνοαμερικανών της Αμερικής που διαδέχτηκε τις εφημερίδες «Εμπρός» (Σικάγο 1923-1948) και «Η Φωνή του Εργάτου» (Νέα Υόρκη, 1918-1923). Είχε ως έδρα τη Νέα Υόρκη και κυκλοφόρησε από το 1941 μέχρι το 1953. Η εφημερίδα «Ελληνο-Αμερικανικό Βήμα» είχε μεγάλη απήχηση και υψηλή κυκλοφορία στην ελληνική κοινότητα της Αμερικής κατά τη δεκαετία του 1940.

   (Πηγή: Δρούλια, Λουκία και Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τομ. 4, σ. 306-307. Συγγραφέας λήμματος: Κωστής Καρπόζηλος)

 7. Σχετικό άρθρο του Κ. Καρπόζηλου
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA