Ελένη - Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1983.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γκατζογιάννης, Νίκος (1939-)
  1. Κοτζιάς, Αλέξανδρος (1926-1992)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνική Ευρωεκδοτική
 3. 1983