Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. Ανατομία της επαναστάσεως

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1952
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Κομμουνισμός
  2. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0132
 5. Original: . - Rules: RDA