Οι μισοί στα σίδερα : όταν άνοιξαν οι βαριές αμπάρες κι έκλεισαν μέσα τους το μισό έθνος - Αθήνα: Φιλίστωρ, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βαρδινογιάννης, Βαρδής Β.
  2. Αρώνης, Παναγιώτης Γ. (1924-2015)
  1. Αθήνα
  1. Φιλίστωρ
 3. 1996
  1. Περιεχόμενα:
   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΤΑΓΗ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΩΝ
   ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
   ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
   ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ