Ο μεταπολεμικός κόσμος : ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία (1945-1963) - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1992.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν.
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση
 3. 1992
  1. Περιεχόμενα:
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MARSHALL ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ
   ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ