Γ' Ψήφισμα «Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων στην δημόσιαν τάξιν και ασφάλειαν» (Ιούνης 1946)

 1. Γεγονός
 2. Νομικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
 3. 18 Ιουνίου 1946
 4. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
 5. Ελληνική
  1. To Γ' Ψήφισμα «Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων στην δημόσιαν τάξιν και ασφάλειαν» κατατέθηκε στη Δ’ Αναθεωρητική Βουλή του 1946 από την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη που είχε προκύψει από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946. Το ψήφισμα αυτό στρέφονταν ευθέως κατά του ΚΚΕ και απειλούσε με την ποινή του θανάτου τα μέλη και τους οπαδούς του. Το Γ’ Ψήφισμα υιοθετήθηκε χωρίς δυσκολία από την ελληνική Βουλή παρά τις έντονες διαμάχες μεταξύ των οπαδών της επιβουλής «ακραίων» λύσεων και των οπαδών μιας πιο μετριοπαθούς στάσης απέναντι στην Αριστερά.  Οι διατάξεις του Γ’ Ψηφίσματος εφαρμόστηκαν άμεσα και με μεγάλη αυστηρότητα οδηγώντας στα στρατοδικεία χιλιάδες  οπαδούς του ΚΚΕ, μεγάλο μέρος των οποίων καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Μετά την εφαρμογή του Γ’ Ψηφίσματος οποιαδήποτε συμβιβαστική λύση μεταξύ των δύο παρατάξεων θα πέσει στο κενό και ο ελληνικός εμφύλιος θα γενικευθεί.

   (Πηγή: Αλιβιζάτος Νίκος Κ., Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1983, σελίδες 495-511).

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA