Εμφύλιος πόλεμος : έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Κόντης, Βασίλειος
  2. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Παρατηρητής
 3. 1999