Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) μέσα από τον Γαλλικό Τύπο - Αθήνα: Οδυσσέας, 1993.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Τύπος
  3. Ξένη κοινή γνώμη, Γαλλική
  1. Μπάλτα, Νάση
  1. Αθήνα
  1. Οδυσσέας
 3. 1993
  1. Περιεχόμενα:
   Προλεγόμενα - Εισαγωγή
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάλυση τύπου: Ιδεολογία, αναπαραστάσεις, "πραγματικότητες"
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο εμφύλιος πόλεμος: Ιστορικά προβλήματα και ερμηνείες
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Α περίοδος (Μάρτιος 1946-Μάρτιος1947)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Β περίοδος: Από το δόγμα Τρούμαν στην "Υπόθεση Τίτο" (Μάρτιος 1947-Ιούνιος 1948)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Γ περίοδος: Από την "υπόθεση Τίτο" έως την ήττα (Ιούλιος 1948-Αύγουστος 1949)
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ο Τύπος και η κοινή γνώμη. Η πληροφόρηση
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πραγματικότητες, ερμηνείες και εικόνες
   Επίλογος