Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη (1949-1957) - Αθήνα: Κούριερ Εκδοτική, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Λαμπάτος, Γαβρίλης (1963-)
  1. Αθήνα
  1. Κούριερ Εκδοτική
 3. 2001
  1. Περιεχόμενα:

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σκοπός της εργασίας
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
   Στον δρόμο της προσφυγιάς
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
   Κομματική εξουσία και καθημερινότητα
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
   Πολιτικές αποφάσεις και οι επιπτώσεις τους στη ζωή των προσφύγων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
   Οι πρώτες πολιτικές διεργασίες μετά την ήττα
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
   Η εσωκομματική σύγκρουση στην Τασκένδη
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
   Οι αλλαγές στην ηγεσία του ΚΚΕ και οι αλλαγές τους στην κοινότητα των προσφύγων στην Τασκένδη
   Συμπεράσματα - Βιβλιογραφία