Οι βασιλείς εις τας επάλξεις : ρεπορτάζ από τας εθνικάς περιοδείας του βασιλικού ζεύγους ανά την Ελλάδα 1947-1951 - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1951.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1951
 4. 126 σελίδες φωτογραφίες ; 25 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΒΕΙ-1131-IK
 5. W0163-01
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA