Κόκκινοι λύκοι : το χρονικόν της αντεθνικής ανταρσίας - Αθήνα: Πανελλήνια Ένωσις Παθόντων Οπλιτών Χωροφυλακής, 1947.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
    1. Αθήνα
    1. Πανελλήνια Ένωσις Παθόντων Οπλιτών Χωροφυλακής
  3. 1947