Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Διπλό βιβλίο. Η ιστορική ανάγνωση. Η αφήγηση της Σταματίας Μπαρμπάτση - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2003.»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. EPUB
  3. AMELib
  4. amelib