Στρατάρχης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

  1. Έννοια
  2. Ελληνική
    1. Στρατηγός στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς
    1. Ο Στρατάρχης (Στχης) είναι ο ανώτατος δυνατός στρατιωτικός βαθμός, τον οποίο έφεραν σε διάφορες χρονικές περιόδους της Ιστορίας διακεκριμένοι στρατηγοί. Στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος βαθμός δεν χρησιμοποιείται πλέον και θεωρείται ισοδύναμος του αρχιστράτηγου (Αστγος, ο πρώτος ανάμεσα στους στρατηγούς, αν και παλαιότερα θεωρούνταν αξίωμα και όχι βαθμός και απονεμόταν σε καιρό πολέμου σε ανώτατο αξιωματικό). ⟶ Τελευταία τροποποίηση 00:13, 22 Φεβρουαρίου 2015.
  3. Παπάγος, Αλέξανδρος (1883-1955)