Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Γενικό Αρχηγείο

  1. Οργανισμός
  2. 28 Οκτωβρίου 1946
  3. 1949
  4. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
  5. Ένοπλα σώματα και μονάδες Αριστεράς
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  6. Original: AltSol Company - Rules: RDA