Μάρκου Βαφειάδη, Απομνημονεύματα - Αθήνα: Δίφρος-Νέα Σύνορα-Εκδόσεις Παπαζήση, 1984-1992.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
  1. Αθήνα
  1. Δίφρος
  2. Νέα Σύνορα
  3. Εκδόσεις Παπαζήση
 3. 1984-1992
  1. Για την περίοδο του εμφυλίου (1945-1949): τόμος 3, κεφάλαιο 4, σελίδες 87-162 και ολόκληρος ο 5ος τόμος.

   Τίτλοι τόμων:
   2ος: 1940-1944
   3ος: 1944-1946
   5ος: Εμφύλιος