6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Οκτώβριος 1949)

  1. Γεγονός
  2. Κομματικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου - Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
  3. 09 Οκτωβρίου 1949
  4. Αλβανία
  5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  6. Ελληνική
    1. Η 6η Ολομέλεια του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε στο Μπουρέλι της Αλβανίας λίγο καιρό μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ από το Γράμμο και το Βίτσι. Σε αυτήν την Ολομέλεια αποτυπώνεται η πρώτη προσπάθεια του ΚΚΕ να βγάλει συμπεράσματα από την ήττα του στον εμφύλιο πόλεμο 1946-1949.

  7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA