Η νέα κατάσταση και τα καθηκοντά μας : απόφαση της 6ης ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ - [χ.τ.]: [χ.ό.], 1949.

  1. Έκδοση
  2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
    1. Κομματικές αποφάσεις ΚΚΕ
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κεντρική Επιτροπή
  3. 1949
  4. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1949
    1. Το έγγραφο αυτό προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ