Ραδιοτηλεγράφημα 19/1/1948, αριθμός 8 με υπογραφή Μάρκος - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1948.

 1. Έκδοση
 2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
  1. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 19 Ιανουαρίου 1948
 4. 1 σελίδα : χειρόγραφο
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Αρχείο ΚΚΕ - 07. Αλληλογραφία της ΚΕ του ΚΚΕ - 153 - 00008
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ