Φωτογραφία του Δημήτρη Βλαντά την περίοδο της δράσης του ΔΣΕ

  1. Έκδοση
  2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
    1. Η φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

Εικόνα από τα ΑΣΚΙ