Κοσσυβάκης, Γρηγόρης Σωτ. (1874-1947)

 1. Πρόσωπο
 2. 1874
 3. 14 Απρίλίου 1947
 4. Μεγαλόχαρη (Άρτα)
 5. Μεγαλόχαρη (Άρτα)
 6. Έλληνας
  1. Κοσσυβάκης, Νικηφόρος Γρηγ. (1917-2015)
  1. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
  2. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)