Γιαννάκης, Γεώργιος Δημ.

  1. Πρόσωπο
  2. Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
  3. Έλληνας