Πόλεμος – Κατοχή – Μ. Ανατολή – Επιστροφή στην πατρίδα : χρονικό - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1995.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Γιαννάκης, Γεώργιος Δημ.
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση
 3. 1995