Λεύκωμα του Δημοκρατικού Στρατού - Αθήνα: Χωρίς όνομα, [1974 ή 1975].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 3. [1974 ή 1975]
  1. Η έκδοση αυτή αφορά πανομοιότυπη ανατύπωση του έργου «Στα δίχρονα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 28 X 1946 - 28 X 1948 = Pour le deuxieme anniversaire de l'armée democratique de Grece, 28 X 1946 - 28 X 1948» που είχε κυκλοφορήσει ο ΔΣΕ το 1948. Κυκλοφόρησε το 1974 ή το 1975. Η επιμέλεια της έκδοσης ανήκει στον Λεωνίδα Χρηστάκη, ενώ δεν δίνονται στοιχεία για τον εκδότη. Παρόλα αυτά, στο περιοδικό «Αντί», τεύχος 16, σελίδα 56, η έκδοση παρουσιάζεται σε διαφήμιση μαζί με άλλες εκδόσεις του «Εξάντα». Σε κάποιες άλλες πηγές, όπως ο Βιβλιογραφικός Κατάλογος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναφέρεται ως εκδότης οι «Εκδόσεις Καστανιώτης».

Η φωτογραφία προέρχεται από το Αρχείο του ΚΚΕ