Το ΚΚΕ και η Μακεδονία - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1948.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. (1898-1968)
  1. Δραγούμης, Φίλιππος Σ. (1890-1980)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1948