Μικρομάνη (Μεσσηνία)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Μεσσηνία (Νομός)
  1. Η Μικρομάνη Μεσσηνίας βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας  και απέχει 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Κατά τον 15ο αιώνα ονομαζόταν Μάνη, χωρίς όμως να έχει καμία εδαφική σχέση με την Δυτική ή «Αποσκιαδερή» Μάνη της Μεσσηνίας. Οι πρώτοι  κάτοικοι της, πιθανότατα ήταν βυζαντινοί κάτοικοι του Δεσποτάτου του Μιστρά και υπήκοοι των τελευταίων Παλαιολόγων. Πιθανώς να ήταν Μανιάτες, όπως  μαρτυρούν σήμερα αρκετά επώνυμα της κωμόπολης αυτής.

   Από την ιστοσελίδα terrabook
  1. 308853 ⟶ Μικρομάνη (Μεσσηνία)
  1. 257035 ⟶ Mikrománi
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA