Σπανίδης, Αθανάσιος Γ. (1906-1996)

 1. Πρόσωπο
 2. 30 Ιουλίου 1906
 3. 1996
 4. Έλληνας
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
  1. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)
  1. Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (ΕΜΕΙΣ)
  1. Κυβέρνηση 1963 (Δεκεμβρίου) Ιωάννη Παρασκευόπουλου [Υπηρεσιακή]