Σταμνά (Αιτωλοακαρνανία)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Η Σταμνά είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και το δεύτερο σε πληθυσμό δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Αιτωλικού, στον οποίο ανήκει με το σχέδιο Καποδίστριας από το 1998. Αποτελείται από το κυρίως χωριό, το οποίο βρίσκεται χτισμένο πάνω σε επίμηκες λόφο (160 μ. υψόμετρο), σε απόσταση 14 χιλ. από το κέντρο του δήμου και τους οικισμούς Κεφαλόβρυσο Σταμνάς και Σταθμός Σταμνάς.

   Η Σταμνά διατηρεί σε μεγάλο βαθμό αρκετά παραδοσιακά στοιχεία, στα κτίσματα, στα έθιμα και στις συνήθειες των κατοίκων. Η ιστορία της περιοχής φτάνει μέχρι τα μυκηναϊκά χρόνια κι αυτό μαρτυρούν τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα της ανασκαφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στη θέση Κεφαλόβρυσος Σταμνάς.

   Wikipedia
  1. Q3555699 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 253291 ⟶ Stamná
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA