Προοδευτικό Εργατοτεχνικό Κόμμα

 1. Οργανισμός
 2. 1960
 3. 1961
 4. Πολιτικά κόμματα, Ελληνικά
  1. Κατσώτας, Παυσανίας (1896-1991)
  1. Τo Προοδευτικό Εργατοτεχνικό Κόμμα ιδρύθηκε το 1960 από τον πρώην στρατιωτικό Παυσανία Κατσώτα. Το κόμμα αυτό δεν συμμετείχε ποτέ σε βουλευτικές εκλογές, καθώς τον Σεπτέμβρη του 1961 το κόμμα εντάχθηκε στην Ένωση Κέντρου, με την οποία ο Κατσώτας εκλέχθηκε βουλευτής, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της δεκαετίας του 1960.

   (Πηγή: J. Meynaud, Πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, Μπάυρον, Αθήνα 1966, σελίδες 521-522)

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA