Οι αγώνες του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα", 1947.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Χωρίς τόπο
    1. Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"
  3. 1947