Αφοί Κυριακίδη

 1. Οργανισμός
 2. Θεσσαλονίκη
 3. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Ό Εκδοτικός Οίκος των Αδελφών Κυριακίδη έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από την 1η Ιανουαρίου του 1993 λειτουργεί με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας. Εκδίδει κυρίως επιστημονικά και πανεπιστημιακά βιβλία. O αριθμός των κυκλοφορούντων τόμων ξεπέρασαν τους χίλιους. Είναι ο μεγαλύτερος από άποψη τουλάχιστον βιβλιοπαραγωγής εκδοτικός οίκος της περιφέρειας

          Ανάμεσα στους συγγραφείς - συνεργάτες του εκδοτικού οίκου Κυριακίδη συμπεριλαμβάνονται ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες των οποίων το έργο συνέβαλε καθοριστικά (και εξακολουθεί να συμβάλλει) στην προαγωγή των επιστημών και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων εκδίδεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εμπορικά κριτήρια, αλλά η ευαισθησία των εκδοτών, ώστε μέρος της δραστηριότητάς τους να χαρακτηρίζεται από τρίτους ως ιδρυματικού χαρακτήρα.

         Εκτός από τα βιβλία οι Αδελφοί Κυριακίδη εκδίδουν δύο επιστημονικά περιοδικά και CD με μουσικά έργα με σκοπό τη διάσωση και διάδοση της ελληνικής μουσικής παράδοσης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η συλλογή των εκδοτών με χαρακτικά (γκραβούρες) από τον 16ο αιώνα κ.εξ. για τις ελληνικές χώρες, αλύτρωτες και ελεύθερες θεωρείται από τις σημαντικότερες.

          Οι εκδόσεις των Αδελφών Κυριακίδη χρησιμοποιούνται από όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου για τη στήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου.

   Από την ιστοσελίδα του εκδότη
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA