Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες : διαδρομές ζωής ή θανάτου - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2014.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  1. Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία (1960-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2014
  1. ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Οι σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚΓ με αφορμή το Μπούλκες - Βιβλιογραφία και σκοποί της μελέτης - Οι διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος "Μπούλκες" - Η εγκατάσταση στο Μπούλκες - Απόπειρα μιας συνολικής αποτίμησης του εγχειρήματος - Οι κοινοτικές δομές στο Μπούλκες - Μεθοδολογικά και άλλα - Η οικονομία
   ΜΕΡΟΣ Β. ΑΡΧΕΙΟ Ν. ΤΣΙΡΩΝΗ: Η εκπαίδευση της κοινότητας - Από το ζενίθ στο Ναδίρ - Ο πολιτισμός - Πολιτικοί πρόσφυγες - Ο Τύπος - Μοναστήρι - Τέτοβο - Νόβι Σίβατς - Οι μέθοδοι πειθαρχίας (ΥΤΟ, επαγρυπνητές, εκτοπισμοί) - Τέτοβο. Ο Δεύτερος Σταθμός - Η περίπτωση του νησιού-κάτεργου στον Δούναβη - Μπούλκες: Οι σχέσεις Ελλήνων-"Σλαβομακεδόνων" στο Μπούλκες - Το νησί της ντροπής