Άγνωστες σελίδες από τη Μακρόνησο (1948-1950) : (γραμμένες το Μάρτη του 1950, εκεί στον ίδιο τόπο, του ομαδικού και συνεχούς μαρτύριου και ... της δίψας) - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1998.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Δενδρινός, Κλεόβουλος Α. (1899-1996)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1998