Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα : ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949 - Αθήνα: Εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Μπόλαρης, Λέανδρος
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
 3. 2010
  1. Εισαγωγή - Η σιδερένια γροθιά - Από τη Γιάλτα στο Δόγμα Τρούμαν - Το παράδοξο του Δεκέμβρη - Το κίνημα μετά το Δεκέμβρη και τη Βάρκιζα - Μετά τη Βάρκιζα - Η αναζήτηση της βιώσιμης λύσης - Το βουνό και η πόλη: Διχασμός του "κοινωνικού χώρου" της Αριστεράς; - Το ΚΚΕ - Ο ένοπλος ρεφορμισμός - Μια μοναχική επανάσταση;
   Ο Στάλιν, ο Τίτο και ο Ψυχρός Πόλεμος.