Μακρόνησος : Α ΕΤΟ - ΕΣΑΙ, 1949-1950 - 2η έκδοση. - Αθήνα: Σκυτάλη, [1975-1979].

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
  3. 2η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Σκυτάλη
  4. [1975-1979]