"Ελεύθερη Ελλάδα"

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
    1. Ο όρος "Ελεύθερη Ελλάδα" χρησιμοποιήθηκε σε μια σειρά εκδόσεων του ΚΚΕ και του ΔΣΕ ως τόπος έκδοσης των σχετικών βιβλίων και φυλλαδίων, στα χρόνια του εμφυλίου. Ο όρος αναφέρονταν σε περιοχές που είχε υπό τον έλεγχο της η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση.

  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA