Αδελφότης Θεολόγων "Η Ζωή"

 1. Οργανισμός
 2. 1907
 3. Αθήνα
 4. Θρησκευτικές οργανώσεις
 5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Η θρησκευτική οργάνωση Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή» είχε ήδη από τον μεσοπόλεμο αναλάβει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του κομμουνισμού στην Ελλάδα. Ο ρόλος αυτός ενεργοποιήθηκε πλήρως στις συνθήκες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, όπου «Η Ζωή» ανέλαβε τη διεύθυνση ενός μεγάλου δικτύου οργανώσεων τις οποίες κατεύθυνε στην αντικομουνιστική δράση και προπαγάνδα. Ήδη από το 1946 πραγματοποίησε φιλανθρωπικές δράσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Στρατού και των «ανταρτόπληκτων», ενώ το 1947 ίδρυσε για αυτόν τον σκοπό τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση «Η Πρόνοια του Στρατιώτου». Αποκορύφωμα της δράσης κατά τον εμφύλιο της Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή» υπήρξε η ίδρυση,  σε συνεργασία με τον βασιλιά Παύλο, του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως» ο οποίος διαδραμάτισε  πολύ σημαντικό ρόλο προς την «πνευματική καθοδήγηση και τόνωση του εθνικού αγώνος». Ο σύλλογος αυτός θα αναλάβει, μέσω της κρατικής οικονομικής και νομικής αρωγής, τη διεξαγωγή του υποστηρικτικού αντικομουνιστικού αγώνα, με την έκδοση βιβλίων, με πλήθος ομιλιών και σεμιναρίων.

    (Πηγή: Μαρία Σιγανού, «Ιδεολογικές συνιστώσες του θρησκευτικού λόγου στο εμφύλιο πόλεμο : το παράδειγμα της Ζωής», Τα Ιστορικά,  Τόμος 25, Τεύχος 48 (2008), σελίδες 103–124)

  1. 371998 ⟶ Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή"
  1. Q12873048 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 139636228 (Corporate) ⟶ Zōē (Organization : Greece)
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA