Ένα γράμμα στον Έλληνα στρατιώτη - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1948.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Αθήνα
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1948