Ελευθερώστε τα παιδιά μας από το παιδομάζωμα! - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  3. "Παιδομάζωμα"
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Αθήνα
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1949