Εις την πνευματικήν συμπαράστασιν του εθνικού αγώνος : έκθεσις πεπραγμένων (Απρίλιος - Σεπτέμβριος 1949) - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Αθήνα
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1949