Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως». Για μια καινούργια Ελλάδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  2. Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν. (1903-1977)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1950
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Εκκλησιαστικές διαστάσεις
  1. W0217-01
  1. Το έργο «Για μια καινούργια Ελλάδα» κυκλοφόρησε το 1950 από τις εκδόσεις του Συλλόγου «Το Ελληνικόν Φως». Συγγραφέας των κειμένων του έργου ήταν ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης.

 5. Original: . - Rules: RDA