"Πολύχρονος να ζεις, μεγάλε Στάλιν" : η εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα ανατολικά κράτη (1950-1964) - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  1. Μποντίλα, Μαρία
  1. Βουτυρά, Ευτυχία
  1. Αθήνα
  1. Μεταίχμιο
 3. 2004
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΡΑΤΗ - Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΡΙΑ
   ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΟΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ