Ο ελληνικός αντικομμουνισμός στον "σύντομο 20ό αιώνα" : όψεις του δημόσιου λόγου στην πολιτική, στην εκπαίδευση και στη λογοτεχνία - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2014.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αντικομμουνισμός
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  3. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  4. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. Μητσοπούλου, Αναστασία Ι.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2014