Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος

 1. Οργανισμός
 2. 10 Ιουλίου 1947
 3. Φορείς κοινωνικής πρόνοιας
 4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
  1. H «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος» ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου του 1947 και ήταν «υπό την Υψηλήν Προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης» Φρειδερίκης, που λίγους μήνες πριν είχε ανακηρυχτεί βασίλισσα, ως σύζυγος του βασιλιά Παύλου. Αρχικά σκοπός του νέου οργανισμού ήταν το να συνεργαστεί και να συνδράμει το κράτος στην περίθαλψη των «ανταρτόπληκτων» αλλά σταδιακά η δράση τους προσανατολίστηκε προς τα παιδιά του εμφυλίου. Έτσι μέσω του Εράνου της «Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών Ελλάδος» αναπτύχθηκε ένα μεγάλο δίκτυο που συμμετείχαν στις δράσεις του οργανισμού, που είχαν ως σημαντικότερο αποτέλεσμα τη δημιουργία των Παιδουπόλεων ώστε να «προφυλαχτούν» τα   παιδιά των εμπόλεμων περιοχών από τους κινδύνους του πολέμου και από το «παιδομάζωμα» της Αριστεράς. Συνολικά ιδρύθηκαν 52 παιδουπόλεις σε όλη τη χώρα στις οποίες διέμειναν πάνω από 20.000 παιδιά του εμφυλίου. Το 1955  η «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος» μετονομάζεται σε «Βασιλική Πρόνοια» ενώ το 1970 και την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από τον θρόνο θα μετονομαστεί σε «Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας».

   (Πηγές: Στρατής Μπουρνάζος, «Το κράτος των εθνικοφρόνων : αντικομμουνιστικός λόγος και πρακτικές», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, Δ’ τόμος, σελίδες 24-27 και Τασούλα Βερβενιώτη, «Καλλιόπη Μουστάκα: αρχηγός Παιδόπολης «Αγία Σοφία» Βόλου», στο Αρχειοτάξιο, τεύχος 10 (2008), σελίδες 186-199.)