Η Φανέλλα του Στρατιώτου : απολογισμός δράσεως και διαχειρίσεως 1948-1955 - Αθήνα: Χωρίς όνομα, 1956.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Φανέλλα του Στρατιώτου
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1956
 4. 136 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΟΚΕ-4413-X
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης949.507 ΦΑΝ
 5. 938.78 ΦΑΝ
 6. W0230-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA