Η Α.Μ. η Βασίλισσα Φρειδερίκη μητέρα λαού και στρατού - Αθήνα: Βιβλιοθήκη Εθνικής Διαφωτίσεως, [1949].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Βιβλιοθήκη Εθνικής Διαφωτίσεως
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοθήκη Εθνικής Διαφωτίσεως
 3. [1949]