Μέτρον κατανοήσεως - Αθήνα: Βιβλιομεταφραστική, 1971.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
  1. Καρζής, Θόδωρος
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιομεταφραστική
 3. 1971