Τα παιδιά του εμφυλίου : από την "κοινωνική πρόνοια" του Φράνκο στον "έρανο" της Φρειδερίκης (1936-1950) - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χασιώτης, Λουκιανός
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2013
 4. 371 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
 5. 978-960-05-1590-9
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες [347]-363
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.53.C47C43 2013
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)04818/2013-1
 7. DF849.53.C47C43 2013
 8. W0224-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA