Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσης (ΕΑΣΑΔ)

  1. Οργανισμός
  2. Απρίλιος 1944
  3. Σεπτέμβριος 1944
  4. Θεσσαλία
  5. Δοσιλογικές οργανώσεις
    1. Τάγματα Ασφαλείας
    1. 749601 ⟶ Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομουνιστικής Δράσης
  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA