Αυτά που πήρε ο άνεμος και σκόρπισε μακριά … - Βόλος: Αυτοεκδόσεις, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βογιατζής, Θανάσης Κ. (1958-)
  1. Βόλος
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 2012