"Όταν τους ιδώμεν όλους υπό το πέλμα μας... Όταν τους πατήσωμεν όλους τελειωτικώς, θα ησυχάσωμεν..." : 83η Περιοχή - Επιτροπή Ασφαλείας Μαγνησίας - Βόλος: Επικοινωνία, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βογιατζής, Θανάσης Κ. (1958-)
  1. Βόλος
  1. Επικοινωνία
 3. 2008